70 25 86 66 info@livaconsult.dk

FOR studerende

Projektsamarbejde med LIVA consult

Hos LIVA consult værner vi om vores medarbejdere og vores gode værdier. Vi sætter en lid i at skabe et erfaringsgrundlag, som er bredt og helhedsorienteret.

Vi mener, at samarbejde med studerende, både i form af studieprojekter, praktik og studiejobs, kan give gensidig erfaring.

Vi har erfaring med studerende fra forskellige fakulteter, da vi mener det er med til at skabe en virksomhed med større indsigt.

Ved samarbejde med LIVA consult har du, som studerende, mulighed for at blive udfordret på dine kompetencer og benytte den viden du har tillært dig gennem uddannelse.

Den studerende vil få mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt gennem et samarbejde med LIVA consult.

VI arbejder for gensidig værdi

I LIVA consult ser vi synergier ved at have grupper af universitetsstuderende til at løse aktuelle problemstillinger eller optimere processer.

LIVA consult får mulighed for at se sig selv i et nyt lys, samtidig med at de studerende får indsigt i virksomheden.

På nuværende tidspunkt søger LIVA consult primært samarbejde omkring semesterprojekter.

Mulige semesterprojekter kunne være:

Konkurrentanalyse

En konkurrentanalyse vil være et brugbart redskab til at få større indsigt i den branche LIVA consult befinder sig i. Hensigten er at få afdækket nuværende og potentielle konkurrenter, deres position på markedet samt deres styrker og svagheder. Dette vil medføre, at LIVA consult får en større viden omkring hvilke områder, der eventuelt kan optimeres samt hvilke punkter man differentierer sig på. 

Kundeanalyse

En kundeanalyse vil give LIVA consult de bedste forudsætninger for at forstå kunderne og deres behov ved hjælp af en segmentering samt en behovsafdækning. Analysen vil derved give LIVA consult mulighed for at få en forståelse for, hvilken relation kunderne ønsker til virksomheden og hvilke ydelser de efterspørger. Dernæst skal analysen gøre LIVA consult opmærksom på potentielle kunder. Det overordnede formål med analyse er at gøre LIVA consult i stand til at forstå nuværende samt potentielle kunder og møde dem i øjenhøjde. Disse aspekter skal afdækkes ved hjælp af både en kvalitativ og kvantitativ tilgang. 

Profitformular og priskalkulation

Udvikling og udarbejdelse en profitformular og en priskalkulation på forskellige ydelser – herunder en opdeling af pris på ydelser i LIVA consults forskellige forretningsområder (finansieringsforløb, forretningsudviklingsforløb samt managementopgaver). 

Økonomistyring

Udvikling af et system for økonomiopfølgning. Denne økonomiopfølgning kunne omfatte allokering af omkostninger og profit samt hvordan enkelte ydelser og konsulenter i de forskellige forretningsområder kan måles. Dette kunne gøres ved at opstille en række KPI’er for virksomheden, som skulle følges og opfyldes. Foregående skal tage udgangspunkt i en organisatorisk forståelse for både konsulentbranche og LIVA consult som virksomhed. 

Konceptudvikling

Dette projekt vil kræve en god sans for visualisering og organisatorisk forståelse. LIVA consult er i stor udvikling, hvorved en præcisering af forretningsområde og opdelingen af konsulenthuset vil være væsentlig. Det kunne eksempelvis være gennem en række workshops, hvor vi i samarbejde med en eller flere studerende kunne udvikle, forbedre og præcisere vores ydelser og koncepter. Denne udvikling vil være med til at tydeliggøre LIVA consults markedsidentitet og gøre det muligt at adskille os fra andre konsulenthuse. 

SharePoint

I LIVA consult anvender vi en SharePoint-løsning til databehandling. Denne service kræver forbedringer for at øge brugervenligheden og funktionaliteten i systemet. Disse forbedringer vil kunne skabe en mere effektiv og funktionsdygtig databehandling og arbejdsgang. 

AKTUELLE STUDENTERPROJEKTER

Download (PDF, 183KB)

 

 

 

“Mit specialesamarbejde med LIVA consult var særdeles givende. Virksomheden var engageret og stillede alle nødvendige ressourcer til rådighed. Samtidig udviste LIVA consult stor forståelse for de akademiske aspekter i processen, og mine analyser og resultater blev anvendt i praksis på strategisk niveau.”

 

– Søren Mørch Nielsen, Cand. merc. i Stratgi, Organisation og Ledelse

LIVA consult
NOVI – home of knowledge

Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Øst

CVR-nr: 21350079
info@livaconsult.dk
+45 70 25 86 66