70 25 86 66 info@livaconsult.dk

OM LIVA CONSULT

Ledelse // Inspiration // Værktøjer // Administration

ORDENTLIGHED

Vi sætter en ære i ordentlighed. Vi holder, hvad vi lover, og gør vores arbejde, så vi kan se vores kunder og os selv i øjnene. Vi møder alle i øjenhøjde og behandler vores medmennesker med respekt.

INITIATIVRIG

Vi ser muligheder og tager initiativ. Vores kunder og samarbejdspartnere kender os for at være målrettede. Vi udfordrer status quo, skaber forandring, er proaktive, opfindsomme og vi er ikke bange for at gå forrest.

SAMSPIL

Vi værdsætter samarbejde og forskellighed. Vi skaber løsninger baseret på tværfaglighed og forskellige kompetencer. Vi er rummelige, og i samspil med andre opnår vi den største dynamik. Vi anerkender hinandens og andres indsats.

EKSTRAORDINÆR

Vi yder en ekstraordinær indsats. Vi er arbejdsomme. Hvis ikke det lykkes første gang, så prøver igen. Vi har ambitioner og viljestyrke, og vi er førende inden for vores felt.

HVEM VI ER

De ydelser vi leverer skal give kunden merværdi
Vi er et konsulenthus, der leverer kvalitetsydelser baseret på viden og erfaring inden for kapital, forretningsudvikling samt virksomhedsprocesser og digitalisering. Vores drivkraft er resultater – merværdi og maksimal gevinstrealisering for vores kunder er altid vores højeste prioritet.

Modne erhvervsfolk og nye talenter
Vores konsulenter er både talenterne med den nyeste viden samt værktøjer og modne erhvervsfolk med praktisk erfaring og dokumenterede resultater. Vi besidder derfor en stærk kombination af kompetencer og specialistviden.

Vi medvirker i gennemførelse og eksekvering
Konsulenterne er altid til stede under gennemførelsen af projekter og initiativer. Det sikrer, at du altid får praktisk og anvendelig rådgivning skrædderssyet til din virksomheds situation. Vi rådgiver altid i øjenhøjde, og er din strategiske partner gennem hele processen. 

Viden, erfaring og sund fornuft er kernen i alle vores ydelser
Vi har et helhedssyn og ser altid virksomhedens case fra flere vinkler. Dette giver os bedre forudsætninger for, i tæt samme arbejde med virksomheden, at skabe vedvarende forandringer, der bidrager til bundlinjen.  

MISSION

Vi skaber udvikling og vækst for virksomheder gennem kompetente rådgivningsydelser baseret på viden, erfaring og sund fornuft.

VISION

Vi vil være den bedste leverandør af markant og varig udvikling i vores kunders virksomheder.

HISTORIE

 
01/03/2018

Fra januar 2018 fik LIVA consult to nye partnere, henholdsvis Jens Mølgaard, der fremadrettet får ansvaret for Kapitalformidling og Carsten Jensen, der får ansvaret for Business samt Proces og system. Jens Mølgaard har tidligere været afdelingschef for økonomi og jura hos LandboThy og selvstændig med konsulentvirksomhed. Carsten Jensen kom fra stillingen som forretningsudviklingschef ved Intego.
Grundlaget for denne udvikling blev lagt allerede i løbet af 2017, hvor der sammenlagt blev ansat fire nye konsulenter grundet ordretilgang.

01/01/2016

I 2016 vandt LIVA consult en rammeaftale på Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder i Jylland og på Fyn. Derudover har LIVA consult, i konsortium med MARCOD og Væksthus Nordjylland, vundet EU udbud på etablering og drift af maritimt elitetræningscenter under Scale-Up Denmark.

03/06/2014

I løbet af 2014 blev kompetencer inden for kapitalformidling omsat til rådgivningstilbud til iværksættervirksomheder og små virksomheder. Rådgivningen foretages primært i forretningsudvikling og kapitalformidling. Dette fokus gav behov for en udvidelse af konsulentstaben, hvorfor der blev tilknyttet yderligere konsulenter til at varetage disse opgaver.

01/01/2011

Ultimo 2011 overtog LIVA consult operatøropgaven på Nordjysk Lånefond. Gennem denne opgave varetager LIVA consult lånesagsbehandling og administration for Nordjysk Lånefond. Dette sikrer LIVA consult et unikt kendskab til finansierings-, investor- og tilskudsmuligheder samt kompetencer til kapitalformidling.

01/01/2008

I 2008 blev selskabsformen ændret fra anpartsselskab til aktieselskab. Her påbegyndte LIVA consult opgaver inden for energisektoren.

01/11/2003

Ultimo 2003 tiltrådte Poul Kvist på ny job i LIVA consult.

Ud over gennemførelse af opgaver inden for tele- og energibranchen påbegyndte LIVA consult også interimsledelsesopgaver. Dette udmøntede sig i, at der i samarbejde med flere pengeinstitutter, med succes, blev gennemført en stribe af opgaver inden for interimsledelse. I samme periode udviklede LIVA consult sig til et konsulenthus med tilknyttede konsulenter.

 

01/01/1999

Pr. 1. januar 1999 blev firmaet omdannet til anpartsselskab. Pr. 1. august 1999 blev LIVA consult midlertidig sat på stand by, da Poul Kvist job tiltrådte som IT ansvarlig på Aalborg tekniske skole.

01/05/1997

LIVA consult blev etableret af Poul Kvist pr. 1. maj 1997.
Poul Kvist var netop fratrådt jobbet som debitorchef i Sonofon og ønskede at kommercialisere sine erfaringer fra telebranchen.
Primo juni 1997 modtog LIVA consult sin første ordre, gående på medvirken til etablering af Mobilix på det danske marked. Efterfølgende fik LIVA consult tilsvarende opgaver fra debitel og Telia.

 

Har du brug for hjælp?

I LIVA consult kan vi skabe samspil mellem processer og systemer i virksomheder af alle størrelser
LIVA consult
NOVI – home of knowledge

Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Øst
CVR-nr: 21350079
info@livaconsult.dk
+45 70 25 86 66