70 25 86 66 info@livaconsult.dk

Fra ide til virksomhed
Det tager tid at udvikle sin ide til en virksomhed. I denne proces skal der blandt andet udarbejdes forretningsplan, strategi, budgetter mv. Ovennævnte er afgørende i en kapitalsøgningsproces, men ikke mindst er de afgørende for, at du kan holde fokus i udviklingen af din virksomhed, at du bliver bevidst om løbende ændringer i strategi og tidsplan.

Denne fase er altid mere kapitaltung og tidskrævende end man forestiller sig.

I den indledende fase bruges ofte egne penge. Dette er ofte også afgørende for at få ideen udviklet til det stadie, hvor andre vil skyde kapital i din ide og virksomhed.

Vi opfordrer dog altid virksomhedsejere til at gemme lidt penge. Dette da der ofte er behov for at tilføre en mindre andel af egen kapital, i forbindelse med tilførsel af ekstern kapital, gennem virksomhedens udviklingsfaser.

Friends, family and fools 
Den indledende kapital stammer ofte fra de tre f’er, friends, family and fools. Fools kan i nogle tilfælde være investorer, der ser lyset i din ide, og dermed kan bidrage til udviklingen af din virksomhed.

Banker 
I den indledende fase, hvor din virksomhed kun er en ide, og du har behov for kapital til udvikling, skal du selvfølgelig gå i din egen bank. Der er dog tre ting du i denne forbindelse skal være opmærksom på.

  • Du skal være velforberedt, herunder fremsende/medbringe forretningsplan, budgetter mv.
  • Du må ikke forvente, at din bank ønsker at indskyde kapital i en opstartsfase. Banker kan kun sjældent tilbyde risikovillig kapital. I de tilfælde hvor de går ind i udviklingsfasen, kan de evt. gøre det ved at udtage en vækstkaution fra Vækstfonden.
  • Uanset hvor god du syntes din ide er, så er virksomheders udviklingsfaser altid risikofyldte!

Innovationsmiljøer 
Der findes fire innovationsmiljøer i Danmark, de har til sammen seks afdelinger. Innovationsmiljøerne går tidligt ind i virksomheder og de får ejerandele og bestyrelsesposter for deres investering.

Før kontakt til et innovationsmiljø er det afgørende at være velforberedt. Dette betyder også, at du skal have et professionelt præsentationsmateriale herunder en forretningsplan, budgetter mv.

Investorer og Business Angels
Investorer og Business Angels investerer egne penge i din virksomhed. Der er stor forskel på, hvornår i processen den enkelte investor går ind i en virksomhed, ligesom der er stor variation på det beløb der investeres.

Det kan være vanskeligt at finde investorer, men efterhånden opbygges flere investornetværk i Danmark. LIVA consult har et investornetværk under opbygning.

Funding
Der findes et utal af fonde, hvor der kan søges større eller mindre kapitaltilskud. Her kan eksempelvis nævnes Innovationsfonden, Markedsmodningsfonden og Horizon 2020. Der er stor forskel på krav til både virksomhed, medfinansiering og ansøgning på de forskellige tilskudsordiner. Dette kan være billig, men ganske besværlig kapital.

Det er afgørende, at du sammensætter den rette kapitalpakke, der sikrer udvikling og overlevelse af din virksomhed.

Line Schøn, d. 27/11-15