70 25 86 66 info@livaconsult.dk

OM LIVA CONSULT

Ledelse // Inspiration // Værktøjer // Administration

VÆRDIER

I LIVA consult arbejder vi ud fra et samlet sæt af værdier; ordentlighed, øjenhøjde, helhedssyn, praktikere og mangfoldighed.

Vision

I slutningen af 2018 skal LIVA consult udvikle sig til at være et af de mest attraktive konsulenthuse i Nordjylland, såvel for kunder, konsulenter og samarbejdspartnere.

MISSION

Vi ønsker at skabe forbedret effektivitet og vækst i samfundet.

ARBEJDSPLADS

Personlig udvikling er et nøgleord hos LIVA consult. LIVA consult skal desuden fremstå som en inspirerende arbejdsplads, hvor alle føler motivation og engagement.

HVEM VI ER

LIVA consult er et konsulenthus der leverer kvalitetsydelser baseret på viden og erfaring inden for ledelse og forandring samt forretningsmæssige-, organisatoriske- og teknologiske forhold. De ydelser vi leverer skal give kunden merværdi. I LIVA consult har vi en stab af kompetente og erhvervserfarne konsulenter. Konsulenterne har forskellige spidskompetencer, ligesom konsulenternes kompetencer supplerer hinanden. Dette gør, at LIVA consult kan ramme bredt og rådgive både iværksættervirksomheder og små virksomheder, samt mellemstore- og større private erhvervsvirksomheder. Vi bistår eksempelvis iværksættervirksomheder og små virksomheder med forretningsudvikling og kapitalformidling. Ligesom vi bistår mellemstore og større private erhvervsvirksomheder med optimering og videreudvikling. Endvidere foretager vi rekruttering af medarbejdere til virksomheder af alle størrelser. I de tilfælde, hvor en specifik opgave kræver det, bringer vi gerne ekstra ressourcer ind. På den måde sammensætter vi altid det stærkeste team for at nå målet sammen med vores kunder. Vores drivkraft er resultater – derfor er merværdi for vores kunder altid vores højeste prioritet. Viden, erfaring og sund fornuft er kernen i alle vores ydelser. Vi har et helhedssyn og ser altid problemstillinger fra flere vinkler. Dette giver os bedre forudsætninger for at løse virksomheders problemstillinger og dermed skabe vedvarende forandringer hos den enkelte virksomhed.

HISTORIe

1997-1999 LIVA consult blev etableret som personligt ejet firma af Poul Kvist pr. 1. maj 1997. Poul Kvist var netop fratrådt jobbet som debitorchef i Sonofon og ønskede at kommercialisere sine erfaringer fra telebranchen. Primo juni 1997 modtog LIVA consult sin første ordre, gående på medvirken til etablering af Mobilix på det danske marked. Poul Kvist indgik i flere etableringsprojekter på vegne af finansafdelingen med det formål at sikre såvel den økonomiske konsolidering på tværs af produkter, forretningsområder og IT-platforme. Samtidig fik LIVA consult til opgave at etablere inkassoafdelingen, herunder at anskaffe de nødvendige IT systemer til håndtering af inddrivelserne. Efterfølgende fik LIVA consult tilsvarende opgaver fra debitel og Telia. Pr. 1. januar 1999 blev firmaet omdannet til anpartsselskab. Pr. 1. august 1999 tiltrådte Poul Kvist job som IT ansvarlig på Aalborg tekniske skole, hvorfor LIVA consult midlertidig blev sat på stand by. 2003-2011 Ultimo 2003 tiltrådte Poul Kvist på ny job i LIVA consult. Ud over gennemførelse af opgaver inden for tele- og energibranchen påbegyndte LIVA consult også interimsledelsesopgaver. Dette udmøntede sig i, at der i samarbejde med flere pengeinstitutter, med succes, blev gennemført en stribe af opgaver inden for interimsledelse. I samme periode udviklede LIVA consult sig til et konsulenthus med tilknyttede konsulenter. En model der viste sig succesfuld, hvorfor denne stadig udvikles. Tilknytningen af konsulenter betyder at LIVA consult får en bredere kompetenceprofil. Dermed udvikles virksomheden løbende ud fra de konsulenter der er tilknyttet. I 2008 blev selskabsformen ændret fra anpartsselskab til aktieselskab. 2011 – Ultimo 2011 overtog LIVA consult operatøropgaven på Nordjysk Lånefond. Gennem denne opgave varetager LIVA consult lånesagsbehandling og administration for Nordjysk Lånefond. Dette sikrer LIVA consult et unikt kendskab til finansierings-, investor- og tilskudsmuligheder samt kompetencer til kapitalformidling. Disse kompetencer inden for kapitalformidling blev i løbet af 2014 omsat til rådgivningstilbud til iværksættervirksomheder og små virksomheder. Rådgivningen foretages primært i forretningsudvikling og kapitalformidling. Dette fokus gav behov for en udvidelse af konsulentstaben, hvorfor der gennem 2015 blev tilknyttet 3 konsulenter til at varetage disse opgaver. Endvidere arbejdes der, grundet de tilknyttedes konsulenters kompetencer også med proces og systemudvikling, organisations- og ledelsesudvikling samt rekruttering. Fremadrettet vil LIVA consult byggede videre på den nuværende positive udvikling.
LIVA consult
NOVI – home of knowledge

Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Øst

CVR-nr: 39174189

+45 70 25 86 66