70 25 86 66 info@livaconsult.dk
liva People
Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource og nøglen til virksomhedens succes. LIVA consult kan hjælpe din virksomhed med at formulere og eksekvere en gennemarbejdet strategi, for organisationen. LIVA consult tilbyder udvikling af organisationen, teamet, lederne og medarbejderne, på baggrund af virksomheds- og personanalyser. Dette sikrer en helhedsorienteret tilgang der understøtter din virksomhed og dine medarbejdere og dermed skaber varig forandring.  
l

ORGANISATIONS­UDVIKLING

Strategi for organisationen med fokus på medarbejdere og kulturanalyse. Sparring i forbindelse med arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel – herunder personale- og stresspolitik.
l

LEDERUDVIKLING

Udviklingssamtaler med indsigt i ledelsesstil samt sparring i forbindelse med ledelsesudviklingssamtaler.
l

TEAMUDVIKLING

Udvikling af teams med fokus på komplementære kompetencer og indsigt i teamets styrker og svagheder.
l

MEDARBEJDER­UDVIKLING

Sparring i forbindelse med bl.a. medarbejderudviklingssamtaler og stresshåndtering.

HVEM VI ER & HVAD VI GØR

I LIVA consult brænder vi for at skabe forbedret effektivitet og vækst i virksomheder. Det gør vi ved at have en konsulentstab med forskellige erfaringer og kernekompetencer. Vi arbejder inden for områderne; business, kapital, proces&system og people. Det betyder, vi kan hjælpe din virksomhed med forretningsudvikling, finansieringsrådgivning og organisationsudvikling samt meget andet. LIVA consult er et nationalt konsulenthus med base i Aalborg.

DiSC

Kompetenceudvikling

Strategiudvikling

Medarbejdertrivsel