70 25 86 66 info@livaconsult.dk

HISTORIE

 
01/03/2018

Fra januar 2018 fik LIVA consult en ny partner Carsten Jensen, der får ansvaret for Business samt Proces og system. Carsten Jensen kom fra stillingen som forretningsudviklingschef ved Intego. Grundlaget for denne udvikling blev lagt allerede i løbet af 2017, hvor der sammenlagt blev ansat fire nye konsulenter grundet ordretilgang.

01/01/2016

I 2016 vandt LIVA consult en rammeaftale på Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder i Jylland og på Fyn. Derudover har LIVA consult, i konsortium med MARCOD og Væksthus Nordjylland, vundet EU udbud på etablering og drift af maritimt elitetræningscenter under Scale-Up Denmark.

03/06/2014

I løbet af 2014 blev kompetencer inden for kapitalformidling omsat til rådgivningstilbud til iværksættervirksomheder og små virksomheder. Rådgivningen foretages primært i forretningsudvikling og kapitalformidling. Dette fokus gav behov for en udvidelse af konsulentstaben, hvorfor der blev tilknyttet yderligere konsulenter til at varetage disse opgaver.

01/01/2011

Ultimo 2011 overtog LIVA consult operatøropgaven på Nordjysk Lånefond. Gennem denne opgave varetager LIVA consult lånesagsbehandling og administration for Nordjysk Lånefond. Dette sikrer LIVA consult et unikt kendskab til finansierings-, investor- og tilskudsmuligheder samt kompetencer til kapitalformidling.

01/01/2008

I 2008 blev selskabsformen ændret fra anpartsselskab til aktieselskab. Her påbegyndte LIVA consult opgaver inden for energisektoren.

01/11/2003

Ultimo 2003 tiltrådte Poul Kvist på ny job i LIVA consult.

Ud over gennemførelse af opgaver inden for tele- og energibranchen påbegyndte LIVA consult også interimsledelsesopgaver. Dette udmøntede sig i, at der i samarbejde med flere pengeinstitutter, med succes, blev gennemført en stribe af opgaver inden for interimsledelse. I samme periode udviklede LIVA consult sig til et konsulenthus med tilknyttede konsulenter.

 

01/01/1999

Pr. 1. januar 1999 blev firmaet omdannet til anpartsselskab. Pr. 1. august 1999 blev LIVA consult midlertidig sat på stand by, da Poul Kvist job tiltrådte som IT ansvarlig på Aalborg tekniske skole.

01/05/1997

LIVA consult blev etableret af Poul Kvist pr. 1. maj 1997.
Poul Kvist var netop fratrådt jobbet som debitorchef i Sonofon og ønskede at kommercialisere sine erfaringer fra telebranchen.
Primo juni 1997 modtog LIVA consult sin første ordre, gående på medvirken til etablering af Mobilix på det danske marked. Efterfølgende fik LIVA consult tilsvarende opgaver fra debitel og Telia.

 

LIVA consult
NOVI – home of knowledge

Niels Jernes Vej 10
DK-9220 Aalborg Øst

CVR-nr: 39174189

+45 70 25 86 66