70 25 86 66 info@livaconsult.dk

HISTORIE

 
01/09/2020

I 2020 tiltræder Jørgen Due Thomsen som forretningschef. Jørgen har indgående erfaring med forsyning som bl.a. forretningschef for SE og Eniig. Jørgen styrker LIVA consults position i forsyningssektoren yderligere.

01/03/2018

I 2018 udvider LIVA consult for at imødekomme stigende ordretilgang. Som del af det nationale program Maritime Stars, positionerer LIVA consult sig stærkt i den maritime branche.

01/01/2016

I 2016 vinder LIVA consult en rammeaftale på Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder i Jylland og på Fyn. Derudover vinder LIVA consult, i konsortium med MARCOD og Erhvervshus Nordjylland, EU-udbud på etablering og drift af et maritimt elitetræningscenter under navnet Scale-Up Denmark.

03/06/2014

I 2014 tilknyttes yderligere konsulenter til at omsætte kompetencer inden for kapitalformidling til rådgivningstilbud til iværksættervirksomheder og små virksomheder. Rådgivningen foretages primært i forretningsudvikling og kapitalformidling.

01/01/2011

Ultimo 2011 overtager LIVA consult operatøropgaven på Nordjysk Lånefond. Gennem denne opgave varetager LIVA consult lånesagsbehandling og administration for Nordjysk Lånefond. Dette sikrer LIVA consult et unikt kendskab til finansierings-, investor- og tilskudsmuligheder samt kompetencer til kapitalformidling.

01/01/2008

I 2008 ændres virksomheden fra anpartsselskab til aktieselskab. Her påbegynder LIVA consult opgaver inden for særligt energisektoren.

01/11/2003

Ultimo 2003 tiltræder Poul Kvist på ny job i LIVA consult. Foruden gennemførelse af projekter inden for tele- og energibranchen påbegynder LIVA consult interimsledelsesopgaver. Dette udmønter sig i, at der i samarbejde med flere pengeinstitutter, med succes, gennemføres en stribe af opgaver inden for interimsledelse. I samme periode udvikler LIVA consult sig til et konsulenthus med tilknyttede konsulenter.

 

01/01/1999

1. januar 1999 omdannes virksomheden til anpartsselskab. 1. august 1999 sættes LIVA consult midlertidig i bero, mens Poul Kvist tiltræder rollen som IT-ansvarlig på Aalborg Tekniske Skole.

01/06/1997

I juni 1997 modtager LIVA consult sin første ordre; etablering af teleselskabet Mobilix på det danske marked. Efterfølgende får LIVA consult tilsvarende opgaver fra Debitel og Telia

01/05/1997

1. maj 1997 etableres LIVA consult af Poul Kvist. Poul Kvist er netop fratrådt jobbet som debitorchef i Sonofon og ønsker at kommercialisere sine erfaringer fra telebranchen.