70 25 86 66 info@livaconsult.dk

Ultimo 2011 overtager LIVA consult operatøropgaven på Nordjysk Lånefond. Gennem denne opgave varetager LIVA consult lånesagsbehandling og administration for Nordjysk Lånefond. Dette sikrer LIVA consult et unikt kendskab til finansierings-, investor- og tilskudsmuligheder samt kompetencer til kapitalformidling.