70 25 86 66 info@livaconsult.dk

1. januar 1999 omdannes virksomheden til anpartsselskab. 1. august 1999 sættes LIVA consult midlertidig i bero, mens Poul Kvist tiltræder rollen som IT-ansvarlig på Aalborg Tekniske Skole.